+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!
23. czerwca 2021r.

23. czerwca 2021r.

Powiększ!

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie

 

Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

 

Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!

Poprzez wieczny czas, Króluj, Jezu, nam!

 

W dniach 20 - 23 czerwca 2021 roku w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie odbyły się czterodniowe rekolekcje przygotowujące do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomocą w głębszym przeżyciu tego wielkiego wydarzenia była też lektura pt. „Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie” rozdawana podczas wizyty duszpasterskiej.

Nauki rekolekcyjne głosił o. Waldemar Sojka ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów. Podczas homilii przybliżył istotę intronizacji oraz postać Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Wyjaśnił, czego Jezus Chrystus oczekuje od osób i rodzin, poświęconych Jego Sercu.

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla Mu się należy. On jest Królem królów i Panem panów na wieki. Nie trzeba Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem.

Intronizacja to postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu. Chrystus ma królować w naszych sercach, w naszych rodzinach, w każdym aspekcie naszego życia osobistego i społecznego. Chrystus chce zachować naszą wolność. Nie narzuca nam swego panowania. Pragnie, abyśmy dobrowolnie odpowiedzieli miłością na Jego miłość.

Podczas rekolekcji wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

21 czerwca – każdy osobiście, wprowadzał Chrystusa jako Króla do swojego serca wypowiadając słowa:

Odpowiadając na miłość Twego Boskiego Serca, wyznaję:

Jezu, jesteś Królem,

Jezu, jesteś moim Królem,

daj mi poznać wolę Twoją Panie,

oto jestem.

 

Było to świadectwo wiary. W modlitwie indywidualnej zapewnialiśmy, że pragniemy żyć według zasad Ewangelii.

 

22 czerwca - o godzinie 21.00 w czasie Apelu Jasnogórskiego każda rodzina, która jest domowym Kościołem dokonała Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w swoim domu, poświęcając Jezusowi wszystkich członków obecnych, nieobecnych, a nawet zmarłych. Przez ten dowód miłości rodziny uznały Chrystusa za swego Pana i Mistrza. Poddały się całkowicie woli Bożej wyrażonej w przykazaniach Bożych i kościelnych.

 

23 czerwca 2021 r. miała miejsce intronizacja w wymiarze społecznym. Podczas uroczystej Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. infułata dr Jana Sołowianiuka delegacje 14 grup społecznych i zawodowych publicznie odczytały i podpisały Akt Intronizacji, uznały Jezusa Chrystusa swoim Panem i Królem oraz zobowiązały się w swoim życiu kierować się zasadami wiary. Wśród delegacji byli:

Kapłani,

Samorządowcy- Pracownicy Urzędu Gminy w Wiźnie,

Pracownicy oświaty,

Pracownicy służby zdrowia,

Rolnicy,

Przedsiębiorcy,

Pracownicy poczty,

Młodzież,

Przedstawiciele wspólnot parafialnych,

Przedstawiciele rodzin,

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Przedstawiciele delegacji otrzymali pamiątkowy obraz Jezusa Króla. Obrazy zostały poświęcone podczas Mszy świętej.

Duży, poświęcony obraz pozostał w parafii, by przypominać wiernym o szerzeniu kultu Serca Jezusa.

 

Dziękujemy serdecznie Księdzu Proboszczowi Piotrowi Mazurkowi oraz Księdzu Wikariuszowi Mateuszowi Gąsowskiemu za wielkie zaangażowanie w przygotowanie parafii i przeprowadzenie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. To był święty i błogosławiony czas.

Jezus Chrystus, Jego Boskie Serce króluje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jest z nami w pracy i w odpoczynku.

Jesteśmy przekonani, że miłość Chrystusa wypływająca z Jego Najświętszego Serca będzie rozpalała nasze serca i pomoże nam budować Jego Królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Bożena Staszek