+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • 1. Konkursu SZOPEK Bożonarodzeniowych

 

Serdecznie zachęcamy młodzież, dzieci oraz dorosłych do wzięcia udziału w 1. Konkursie SZOPEK Bożonarodzeniowych. Celem konkursu jest kultywowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji budowy szopek bożonarodzeniowych, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych. Przewidziane atrakcyne nagrody. Regulamin konkursu i wiecej informacji poniżej oraz w zakładce aktualności na stronie głównej.

REGULAMIN

1. Konkursu SZOPEK Bożonarodzeniowych

 

Organizator: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Celem konkursu jest:

 

• Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

• Integracja członków rodziny i twórcze zaangażowanie w realizację projektu;

 

2. Tematyka konkursu

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej.

 

3. Zasady przygotowania prac:

 

1. Szopki muszą być wykonane własnoręcznie.

2. Do ich konstruowania można używać dowolnych materiałów z wyjątkiem produktów łatwo psujących się.

3. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki.

4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna.

5. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

6. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w przyklejoną metryczkę zawierającą: nazwisko, imiona członków rodziny, miejscowość i nr. tel. kontaktowego. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestników konkursu. Druk karty zgłoszenia można wydrukowac z zakładki aktualności na stronie głównej(karta zgłoszenia) bądź otrzymać w kancelarii parafialnej.

 

II. Warunki konkursu

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

2. Prace oceniane będą w kategorii „szopka rodzinna”.

3. Szopki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przy ul. Ogrodowej 7 (w godzinach pracy kancelarii) do dnia 19.12.2021r.

4. Każda rodzina może dostarczyć tylko jedną pracę.

 

III. Ocena i nagrody

 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

- wartości artystycznej i ogólnego wrażenia estetycznego,

- wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,

- wkładu pracy,

- trudności technicznej,

- oryginalnego podejścia do tematu,

3. Jury dokona oceny prac przyznając nagrody za I, II i III miejsce.

4. a) I nagroda – wakacyjny wyjazd na wycieczkę parafialną;

5. b) II i III nagroda – sprzęt elektroniczny;

6. c) wyróżnienie internautów – nagroda książka/album

7. Zdjęcia szopek konkursowych będą umieszczone również na facebook parafialnym, po uzyskaniu największej liczby polubień ogłosimy wyróżnienie internautów.

8. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 01.01.2022 roku po mszy św. o godz. 9.00.

 

Informacja dotycząca zbierania danych

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

4) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Utrwalenie i korzystanie z wizerunku

 

Organizator informuje, że przebieg konkursu zostanie utrwalany w formie fotografii. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:

- utrwalanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii,

- nieodpłatne korzystanie przez organizatora z wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii na stronach internetowych, portalach społecznościowych, na plakatach, w prasie, wystawach dotyczących organizatora.