+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Msza Święta z błogosławieństwem Trynitarzy
Trynitarze

 

Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!
Trynitarze - 2021

Trynitarze - 2021

Powiększ!

Msza Święta z błogosławieństwem Trynitarzy

„Chrystus pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym” (Vaticanum II)

W piątek 5 lutego 2021r. wielka radość wypełniła serca wspólnoty Gloriosa Trinita. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie o godz. 19.30 odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez księdza Jacka Czaplickiego i księdza Mateusza Gąsowskiego.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił Sekretarz Ruchu Gloriosa Trinita w Polsce ks. Jacek Czaplicki. Zwrócił uwagę na tożsamość wspólnoty, którą wyznaczają: komunia serc, posłuszeństwo, pokora, służba, cierpienie. Nakłonił do refleksji.

Błogosławieństwo przyjęło czworo nowych Trynitarzy Ruchu Gloriosa Trinita: Karolina Janczewska, Dariusz Domurat, Bernarda Górska, Arkadiusz Karpiński. Zostali oni uroczyście, przy blasku świec, wprowadzeni przed ołtarz. Odpowiedzieli na wezwanie Pana Boga – Tak jestem.

Osoby te wcześniej uczestniczyły w spotkaniach przygotowujących do I etapu formacji w Ruchu Gloriosa Trinita. Był to czas szczególnej Bożej łaski i poznawania tajemnicy Boga. Trynitarze to łagodni, pokorni i miłosierni misjonarze Trójcy Przenajświętszej. Chcą pracować nad pogłębianiem swojej relacji z Panem Bogiem, świadczyć o istnieniu miłości Boga w dzisiejszym, zamkniętym, zagubionym, kryjącym się pod różnymi maskami świecie.

Wpatrując się w życie innych, tych, którzy sami pomóc sobie nie potrafią, mają zapalać światło, stwarzać poczucie bliskości i radości. Jak płonące pochodnie, będą porywać serca ludzi smutnych, zagubionych, osamotnionych i ukazywać im miłosierdzie Boga.

Po uroczystej Eucharystii miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Mateusz Gąsowski, opiekun wspólnoty.

Na zakończenie Adoracji odbyła się modlitwa wstawiennicza nad Trynitarzami, by Chrystus wylał na nich zdroje łask, umocnił ich serca i prowadził na drogach ewangelizacji. Polecajmy Bogu nowych Trynitarzy w naszych modlitwach. Wierzymy, że każdy szczery odruch serca, każde dostrzeżenie potrzeb bliźniego znajdującego się w trudnej sytuacji, każda ofiarność, przyniesie obfity i trwały owoc.

 

Bożena Staszek