(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00
  • Zdjęcia archiwalne kościoła parafialnego w Wiźnie
Kościół - Wizna

1) Zdjęcie kościoła parafialnego od frontu - ul. Pawła z Wizny

Ruiny kościoła

 

2) Wizna, ruiny kościoła parafialnego. Widok prezbiterium. Fot. W. Paszkowski, 1949r.

Ruiny kościoła

 

3) Wizna, ruiny kościoła parafialnego. Widok prezbiterium

od strony płd., z fragm. "nowej zakrystii" obecnie nieistniejącej. Fot. W. Paszkowski, 1950r.

Ruiny kościoła

 

4) Kościół parafialny w Wiźnie, wnętrze. Fot. W. Hulanicki, 1983r.

Sklepienie

 

5) Kościół parafialny w Wiźnie, fragment sklepienia.

Ruiny kościoła

 

6) Wizna, ruiny kościoła parafialnego, fragment filaru. Fot. W. Paszkowski, 1950r.

Ruiny kościoła

 

7) Wizna, ruiny kościoła parafialnego. Widok w kier. wsch. Fot. W. Paszkowski, 1949r.

Ruiny kościoła

 

8) Kościół parafialny w Wiźnie, widok od zachodu. Fot. W. Hulanicki, 1983r.

Ruiny kościoła

 

9) Kościół parafialny w Wiźnie, w trakcie odbudowy. Widok w kierunku prezbiterium. Fot. W. Paszkowski.

Ruiny kościoła

 

10) Kościół parafialny w Wiźnie, w trakcie odbudowy. Elewacja płd. Fot. W. Paszkowski.

Odbudowa

 

11) Kościół parafialny w Wiźnie, w trakcie odbudowy. Elewacja frontowa. Fot. W. Paszkowski.

Odbudowa

 

12) Kościół parafialny w Wiźnie, ściany płd. prezbiteriumz fragm. polichromii. Fot. W. Paszkowski, 1950r.

Odbudowa

 

13) Kościół parafialny w Wiźnie, zakładanie sklepień w prezbiterium. Fot. W. Paszkowski.

Odbudowa

 

14) Kościół parafialny w Wiźnie, zakładanie sklepień w prezbiterium - widok dokł. Fot. W. Paszkowski.

 

Wnętrze

15) Wizna, wnętrze Kościoła przed zburzeniem

 

Mapa

16) Wizna, plan miasta z r. 1800-1801, oryg. AGAD, Dział Kartografii.

Wizna - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela , Studium historyczno - architektoniczne

Białystok 1983r.

  • Zachecamy do obejrzenia zdjęć historycznych ruin kościoła parafialnego w Wiźnie oraz jego odbudowy.