+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

WSPÓLNOTA CARITAS

KILKA SŁÓW .....

„Zawsze ilekroć pozwalasz,
by Bóg pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy – jest Boże Narodzenie”

Matka Teresa z Kalkuty

Szkolne Koło CARITAS działa przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie pod nadzorem Dyrektora szkoły, zrzesza dzieci i młodzież szkolną. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła – ks. Artur Dobrzyński. Wolontariusze pod opieką nauczycieli i Opiekuna SKC pani Emilii Grądzkiej biorą udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów.

  • 06.12.2017r.- Mikołajki- prezenty dla kolegów i koleżanek
  • 08.12.2017r.-09.12.2017r. Zbiórka Żywności
  • 17.12.2017r.- VIII Kwesta Bożonarodzeniowy Dar Serca

Celem wszelkich podejmowanych działań jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za chęć dzielenia się z innymi . Państwa gest sprawił, że na wielu twarzach pojawił się uśmiech, a w sercach zagościła radość.