+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

Akcja szkolnego koła Caritas

KILKA SŁÓW .....

Ok. 20 000 wolontariuszy wzięło udział w przedświątecznej zbiórce „TAK, POMAGAM!” organizowanej przez Caritas.

Zbiórka odbyła się w dniach 9 – 10 marca 2018 (piątek-sobota) w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych na terenie całej Polski.

Podczas przedświątecznej zbiórki wolontariusze w charakterystycznych czerwonych koszulkach zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia (np. kasza, mąka, cukier, ryż, kawa itp.).

Produkty pakowano do specjalnych koszy oznaczonych plakatem akcji. Z zebranych artykułów placówki Caritas przygotują świąteczne paczki dla rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

W tegorocznej akcji uczestniczyli również wolontariusze z naszej parafii działający w Szkolnym Kole Caritas przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie, którego opiekunem jest p. Emilia Grądzka, zaś asystentem kościelnym ks. Artur Dobrzyński.

Pragnę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy potrafią podzielić się żywnością z potrzebującymi – to ważny dar serca, dzięki któremu uciążliwe wiele osób potrzebujących przeżyje te Święta odrobinę weselej. Najubożsi nas potrzebują, dlatego zwracam się z próbą o tę podstawową pomoc, by mogli oni cieszyć się spokojniejszym jutrem – powiedział ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia 2018 podczas Mszy Świetej o godz. 09.00 dzieci z naszej parafii złożyły w ofierze skarbonki wielkopostne. Datki uzbierane przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych - Jałmużna Wielkopostna Caritas 2018. Jałmużna Wielkopostna ma zadanie wychowawcze: uczy wyrzeczenia się i dzielenia swoimi dobrami z bliźnimi oraz wskazuje na zachowywanie charakteru pokutnego Wielkiego Postu. Ten zwyczaj trwa w naszej parafii już od kilku lat...