(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

GLORIOSA MŁODYCH

MŁODZIEŻ RUCHU GLORIOSA TRINITA

Młodzież w Ruchu Gloriosa Trinita była od samego początku jej istnienia w naszej parafii. Każdy indywidualnie uczestniczył w adoracjach, a duża część młodzieży była zaangażowana w formowanie się Wspólnoty. Ksiądz Tomasz Święciński swoimi świadectwami oraz sposobem mówienia o Bogu, Jego miłości wzbudził w nas pragnienie poznania i przybliżania się do Jezusa. Otworzył nasze oczy i serca na Jego działanie w naszym młodym życiu – zrodził nas dla Boga!

W tym trudnym czasie dorastania i wybierania życiowej drogi, gdzie na młodych ludzi czyha pełno pokus on kształtował naszą postawę chrześcijańską, abyśmy zaufali Panu i podążali drogą, którą On nam wybrał. Pokazał nam drogę wiodącą do Chrystusa, rozpalił nasze serca i dzięki temu w kwietniu powstało młodzieżowe atelier prowadzone przez Katarzynę Talarek i Robertę Danielę Kapelewską. Grupa ta liczy około 20 osób, które spotykają się co tydzień, aby wspólnie modlić się, wielbić naszego Pana i z każdym dniem coraz bardziej otwierać się na Jego obecność.

Naszym celem jest dawanie żywego świadectwa wiary. Nie chcemy być grupą zamkniętą – chcemy wychodzić z Bożą miłością do innych, dzielić się tym co od Niego otrzymaliśmy. Naszym pragnieniem jest, aby coraz więcej młodych ludzi pragnęło zbliżyć się do Boga i podążać Jego drogą oraz doświadczać działania Ducha Świętego w codziennym życiu.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w domu parafialnym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: