(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

WSPÓLNOTA INTRONIZACJI

KILKA SŁÓW .....

Spotkanie Wspólnoty Intronizacyjnej

Szczególną rolę w szerzeniu kultu Jezusa – Króla, otrzymała bł. Rozalia Celakówna. Chrystus polecił jej, by nasza Ojczyzna oddała się pod Jego Panowanie:

Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele…

(Rozalia Celakówna, Wyzniania, s. 263n.).

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ w naszej Parafii powstała w dniu Ofiarowania Pańskiego. Inicjatorką i Animatorką wspólnoty jest Pani Helena Ostrowska.

Po sumie o godz. 11.30 ofiarowanej w intencji Wspólnoty Intronizacyjnej kandydaci spotkali się w kaplicy adoracyjnej.

Naszymi Gośćmi były Animatorki zaprzyjaźnionych wspólnot, które opowiedziały nam historię Intronizacji, przedstawiły rolę Rozalii CELAKÓWNY i sposób modlitwy wspólnotowej. Kolejnym etapem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na dzień dzisiejszy Wspólnota liczy ok. 15 osób.

Zapraszamy Cię Bracie i Siostro do Wspólnoty Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie modlitewne w każdą środę o godz. 17.00 (za wyjątkiem stycznia i wakacji).

Najpierw uczestniczymy we mszy św., a potem adorujemy Chrystusa Eucharystycznego.