Liturgiczna Służba Ołtarza w Naszej parafii liczy obecnie 48 ministrantów w wieku od 8 do 51 lat. Jest to grupa wielopokoleniowa, w której posługują przy Ołtarzu Pańskim dziadkowie, ojcowie i synowie. Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) to osoba posługująca podczas liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.