• OBRAZ MATKI BOŻEJ WISKIEJ

OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE OBRAZU MATKI BOŻEJ WISKIEJ - OŁTARZ GŁÓWNY