+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

Odpust parafialny

W niedzielę 24 czerwca świętowaliśmy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela — Patrona naszej parafii.

Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 12:00. Uroczystej sumie odpustowej z procesją eucharystyczną przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Wojciech Turowski, profesor homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W czasie homilii ks. Wojciech przybliżył nam historię św. Jana Chrzciciela według Ewangelii.

Imię Jan oznacza, że Bóg jest dawcą łaskawym i miłosiernym. W dniu obrzezania nadając swojemu synowi imię, Zachariasz potwierdził to, co powiedział mu podczas zwiastowania Bóg – zaznaczył na wstępie kaznodzieja. Zachariasz i Elżbieta – rodzice św. Jana, po ludzku sądząc, nie mieli już możliwości posiadania potomka, a jednak Bóg okazuje im miłosierdzie.

Boże miłosierdzia sprawia, że te przestrzenie naszego życia, które są obumarłe, z powodu grzechów, mogą wrócić do życia. I jest to hojny dar Boga. On chce nas obdarowywać – co jest pierwszą cechą Jego miłosierdzia. Drugą cechą Bożego miłosierdzia jest cierpliwość i wierność obietnicom. Mimo niewiary Zachariasza, Bóg wypełnia złożoną obietnicę. Natomiast trzecia cecha to radość, która prowadzi do wychwalania Boga, tak jak to uczynił Zachariasz, gdy po nadaniu imienia Janowi, Bóg wrócił kapłanowi dar mowy.

Bóg pragnie naszej radości, która objawia się w Jego uwielbieniu. On nas napełnia radością, aby w naszych sercach był pokój i optymizm. Dzisiejsza uroczystość mówi, że Bóg chce nas obdarować, ale czy jesteśmy otwarci i chcemy tego Słowa słuchać? – zakończył kaznodzieja. Msza święta zakończyła się uroczystą procesją dookoła świątyni, w której udział wzięli wszyscy parafianie, zaproszeni goście.

Anna Domurat