(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Odtworzenie historycznej SYGNATURKI w kościele w Wiźnie
1884-2022

1884-2022

Powiększ!

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!
1884-2022

1884-2022

Powiększ!

Odtworzenie historycznej SYGNATURKI w kościele w Wiźnie

 

Odtworzenie sygnaturki było przede wszystkim niezbędnym etapem prac termomodernizacyjnych, polegających na zaplanowanej wentylacji zawilgoconego kościoła, zapobieganiu sypania się tynku wewnątrz oraz stworzenia wewnątrz właściwej temperatury.

I. etap prac przy sygnaturce został wykonany w 2021 roku; została zbudowana wewnętrzna część konstrukcji (wykonanie konstrukcji szkieletowej sygnaturki, deskowanie, wykonanie belki gzymsowej, wykonanie kontrłat).

II. etap prac odbudowy sygnaturki został ukończony 30 listopada 2022 roku.

Zyskaliśmy fantastyczna odbudowę sygnaturki (zniszczonej przez wycofujące się wojska niemieckie). Jej bryła zachwyca mieszkańców i wszystkich odwiedzających nas gości. Będzie ważnym elementem wentylacji kościoła i historycznej odbudowy świątyni nadającej jej majestatu i piękna.

Zakończenie prac przy odtworzeniu sygnaturki było możliwe dzięki mecenasom kultury.

Prace przy sygnaturce i dachu kościoła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona zabytków, w kwocie 716 000,00 zł.

Drugi etap prac przy sygnaturce dofinansowano ze środków finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 000,00 zł. Dotację otrzymano w ramach Funduszu Kościelnego.

Samorząd Województwa Podlaskiego wsparł remont sygnaturki na dachu kościoła w 2022 roku w kwocie 50000 zł. Dzięki wsparciu Parafian i Gości Parafia uzyskała środki na wkład własny oraz opłacenie niezbędnych projektów, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac przy dachu i sygnaturce w kwocie 30978,31 zł.

Dziękujemy wszystkim MECENASOM tej wyjątkowej świątyni.

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej zabytkowej św. pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.