(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

PRACE REMONTOWE PRZY MURZE KOŚCIELNYM

Wraz z pracami remontowymi na ścianie południowej został zakończony I etap remontu ogrodzenia przykościelnego (z 1884 roku) na długości 123 m. Termin wykonania 19.06-30.11.2017.

Zapraszam do zapoznania się z treścią dokumentacji powykonawczej, jaka otrzymaliśmy od wykonawcy. Dodam, że remont był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego Parafii.

  • MKiDN – 100 000,00 zł brutto (75% wartości inwestycji)
  • wkład własny – 33 332,91 (25% wartości inwestycji)
  • łączny koszt – 133 332,91

Zapraszam do zapoznania się z dokumentacją: Dokumentacja remontu zabytkowego muru kościoła.pdf