W roku 1884 nadano świątyni ostateczny kształt. W 1944 roku kościół został wysadzony przez wycofujących się Niemców, odbudowany w latach 1951 - 1958 staraniem proboszcza Telesfora Podbielskiego. Obecnie jest rekonstrukcją kościoła w pierwotnym, gotyckim kształcie. Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica, zbudowana około 1650 roku.

Kościół wraz z otoczeniem stanowi unikalny w skali regionu zespół sakralny, świadczący o bogatej historii miasta i jego dużym znaczeniu w okresie średniowiecza i renesansu.

oprac. Mariusz Soliwoda