(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

GLORIOSA TRINITA

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA

Ruch GLORIOSA TRINITA poświęcony jest Trójcy Świętej, która jest wzorem idealnej rodziny. Dąży on do głębokiego nawrócenia i oczyszczenia środowisk duchowych, w których żyją chrześcijanie. Gloriosa Trninita zwraca się do wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć własne powołanie, własną tożsamość dzieci Bożych podążając drogą świętości, prowadzącą ku odmianie życia, głębokiego nawrócenia i oczyszczenia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie realizacji testamentu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).

Wspólnota przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela powstała z inicjatywy ks. Tomasza Święcińskiego we wrześniu 2016 roku. Pierwsza adoracja odbyła się 23 września w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Na adorację przybyło bardzo wielu wiernych – niektórzy nie zmieścili się w kaplicy i wielbili Pana stojąc na zewnątrz. Ze względu na tak liczne przybycie wiernych na pierwszą adorację, kolejna odbyła się już w kościele parafialnym. Przez pierwsze miesiące mogliśmy liczyć na wsparcie wspólnoty z parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. W tym czasie kształtował się nasz zespół. Na przełomie stycznia i lutego usamodzielniliśmy się. Od tego czasu zespół modli się śpiewem w czasie każdej adoracji Mszy Świętej i wspólnotowej. Jesteśmy młodą wspólnotą, która cały czas się rozwija. Naszym celem jest pomoc ludziom w przejściu od wiary z przyzwyczajenia, zależnej od środowiska – do wiary osobistej, z wewnętrznego przekonania. Modlitwą pragniemy otwierać ludzkie serca na działanie Boga, zapalać w nich ogień Jego miłości.

Adoracja: piątek, godzina 19:30.

W okresie Wielkiego Postu w czwartki, godzina 19.30

Msza Święta: niedziela, godzina 16:00

Atelier:

  • • Agnieszka: poniedziałek, godz. 19:00
  • • Ewa: wtorek, godz. 18:00
  • • Krystyna: środa, godz. 18:00
  • • Młodzieżowe Atelier: sobota, godz. 18:00

Więcej informacji: